Skoči do osrednje vsebine

Delavnica o varstvu prostorskih podatkov v skladu s Pravilnikom o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki - 30. november 2020

do
Spletna aplikacija Zoom
Arhiv 30. novembra 2020 prireja brezplačno delavnico o varstvu prostorskih podatkov v skladu s Pravilnikom o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki. Zaradi epidemiološke slike bo delavnica potekalo v obliki spletnega izobraževanja z uporabo aplikacije Zoom.

Pomen prostorskih podatkov v arhivskem gradivu in Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki

V Arhivu Republike Slovenije smo že pred leti zaznali pomen in vse večjo vključenost prostorskih podatkov v zapise, ki imajo lastnosti arhivskega gradiva. V Pravilniku o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki (PETZ), smo tako v 33. in 34. člen vnesli določila, ki se nanašajo na prostorske podatke (geo-podatke) in na geografske informacijske sisteme (GIS).

Kot državni arhiv imamo posebne naloge na področjih presoje notranjih pravil in certifikacija programska opreme. Pogosto svetujemo ustvarjalcem arhivskega gradiva, ponudnikom storitev in programske opreme ter drugim osebam, ki si želijo zagotoviti pravno varstvo gradiva, ki je povezano z njihovim poslovanjem (je pri njih nastalo, ali so ga le prejeli in shranili).

Delavnica o novostih na področju varstva prostorskih podatkov

Ker smo zaznali potrebo po izmenjavi informacij med arhivi in deležniki s področja prostorskih podatkov, v ponedeljek, 30. novembra 2020, ob 13. uri pripravljamo delavnico, na kateri bomo predstavili področje, ki ga ureja Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki in vsebina zahtev 33. in 34. člena. Udeleženci bodo imeli priložnost, da postavljajo vprašanja v povezavi z omenjenimi določbami oz. zahtevami pravilnika.

V želji, da bi dosegli povezovanje in izmenjavo mnenj ter izkušenj med deležniki na posameznih področjih, bo ob koncu delavnice predstavljena pobuda, da bi podobna srečanja izvedli večkrat letno. Na delavnicah bi omogočali izmenjavo informacij med vsemi zainteresiranimi, v primeru večjega zanimanja pa bi lahko odprli tudi stalne komunikacijske kanale za njihovo izmenjavo.

Prijava na delavnico:

Na elektronski naslov glavne pisarne posredujte elektronsko sporočilo z naslovom: »Prijava na delavnico Varstvo prostorskih podatkov v novem PETZ«.

V besedilu sporočila navedite naslednje podatke:

-      ime in priimek udeleženca,

-      e-poštni naslov udeleženca,

-      ime organizacije/organa, iz katerega prihajate udeleženec

-      želim/ne želim (označite) prejeti potrdilo/a o udeležbi na delavnici.

V primeru, da boste prijavili več udeležencev prosimo, da zahtevane podatke navedete za vsakega od predvidenih udeležencev. 

Prosimo, da prijavo na delavnico oddate najkasneje do petka, 27. novembra 2020.

Delavnica bo potekala z uporabo aplikacije Zoom. Prijavljeni kandidati bodo povezavo na zoom dogodek prejeli na e-poštni naslov, ki ga bodo navedli ob prijavi.