Skoči do osrednje vsebine

41. redna seja vlade

Vlada Republike Slovenije se bo v četrtek, ob 11. uri v Kongresnem centru na Brdu, sestala na 41. redni seji (fototermina ob začetku seje vlade ne bo).

Na seji bodo člani vlade med drugim obravnavali predlog novele Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, s katero se prenaša pravila o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair (direktiva) v nacionalno tujsko zakonodajo. Druge predvidene spremembe in dopolnitve so delno redakcijske oziroma se z njimi odpravlja nekatere pomanjkljivosti, ki so se pokazale bodisi pri zaposlovanju tujcev na slovenskem trgu dela bodisi pri izvajanju zakona.