Skoči do osrednje vsebine

Ukrepi za zmanjševanje poplavne ogroženosti Kostanjevice na Krki

Direkcija Republike Slovenije za vode v sodelovanju z Občino Kostanjevica na Krki pripravlja delavnico, na kateri bodo predstavljeni scenariji ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti, zasnovani v okviru projekta Danube Floodplain.

Posnetek reke Krke

1 / 2

Namen projekta je izboljšati transnacionalno upravljanje voda v Podonavju s preventivnim obvladovanjem poplavnih tveganj ob hkratnem doseganju največjih koristi na področjih varstva voda in ohranjanja narave. Skupina dvaindvajset partnerjev iz desetih držav Podonavja, med katerimi je tudi Slovenija z Direkcijo RS za vode, v projekt ves čas aktivno vključuje deležnike s področja upravljanja voda. S tem namenom bo na delavnici, kjer pričakujemo predstavnike prek dvajsetih vpletenih ali drugače zainteresiranih institucij, predstavljeni tudi dosežki projekta.

Delavnica bo tokrat potekala preko spleta, udeležence pa bosta nagovorila tudi direktor DRSV Roman Kramer in župan Kostanjevice na Krki Ladko Petretič.

Iskalnik