Skoči do osrednje vsebine

34. seja vlade

Vlada Republike Slovenije se bo v sredo, 30. septembra ob 10.30, v Kongresnem centru na Brdu, sestala na 34. redni seji (fototermina ob začetku seje vlade ne bo).

Po končani seji je predvidena novinarska konferenca v malem novinarskem središču vlade na Gregorčičevi 25 v Ljubljani.

Na jutrišnji seji bodo člani vlade med drugim obravnavali predlog sprememb državnega proračuna za leto 2021 in predlog državnega proračuna za leto 2022 s spremljajočimi proračunskimi dokumenti. Proračuna, ki sta pripravljena v nepredvidljivih okoliščinah, sta hkrati razvojno in socialno naravnana. 

Na dnevnem redu seje je tudi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku. Osnovni cilj predloga zakona je pravočasna prilagoditev procesnih določb, potrebnih za začetek delovanja Evropskega javnega tožilstva in Evropskega delegiranega tožilca na podlagi Uredbe EU. S predlogom zakona se določajo procesna pravila za delovanje navedenih subjektov v okviru slovenskega pravosodnega sistema. S predlogom zakona se implementira tudi Direktiva (EU) 2016/800 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o procesnih jamstvih za otroke, ki so osumljene ali obdolžene osebe v kazenskem postopku, ki določa minimalna procesna jamstva.

Člani vlade bodo obravnavali predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih. Predlog zakona med drugim v nacionalni pravni red prenaša direktivo o študentih in raziskovalcih, vzpostavlja pravne podlage za izdajo varnostno nadgrajenih biometričnih izkaznic za dovoljenja za prebivanje, ureja status državljanov Združenega kraljestva na podlagi izstopnega sporazuma iz EU, spreminja tudi pogoje za pridobitev nekaterih vrst dovoljenja za prebivanje. Predlog besedila naslavlja tudi nastanek kompleksne krize na področju migracij.