Skoči do osrednje vsebine

Vabilo na podpis sporazuma o sodelovanju in podpori pri umeščanju vsebin RP v EKP 2014 – 2020, VFO 2021 – 2027 in NG EU

Ljubljana, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, sejna soba P-077
Ministrstvo za obrambo in Uprava RS za zaščito in reševanje sta z namenom uresničevanja vizije in ciljev, povezanih z vzpostavitvijo, razvojem, nadgradnjo in zagotavljanjem razpoložljivosti, organiziranosti, opremljenosti ter usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč (ZRP) za odziv na trenutna in naraščajoča tveganja ter izzive na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, povezane z epidemijami in podnebno pogojenimi nesrečami, pripravila predlog vsebin na področju ZRP za vključitev v Evropsko kohezijsko politiko (EKP) v obdobju 2014-2020, za koriščenje sredstev večletnega finančnega okvirja (VFO) 2021-2027 in instrumenta za okrevanje – NextGenerationEU (NG EU) ter predlog strateških reform na področju ZRP.

Za uresničevanje navedene vizije in ciljev ZRP v okviru EKP 2014 – 2020, VFO 2021 – 2027 in NG EU bo nujno sodelovanje različnih organov in organizacij na vseh ravneh, s katerimi bo Ministrstvo za obrambo sklenilo Sporazum o skupnem sodelovanju in podpori projektu uvrščanja vsebin in pridobivanja sredstev za področje zaščite, reševanja in pomoči v dokumentih evropske kohezijske politike 2014- 2020, programske dokumente večletnega finančnega okvirja 2021-2027 in programe  instrumenta za okrevanje NG EU.     

Predstavnike medijev vabimo na podpis sporazumov, po katerem bodo dali minister za obrambo mag. Matej Tonin ter predstavniki organizacij in občin podpisnic izjavo za javnost. Dogodek bo potekal v torek, 25. avgusta, ob 15. uri v sejni sobi P-077 Ministrstva za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana. Prosimo vas, da ste na navedeni lokaciji najmanj 15 minut pred začetkom dogodka.