Skoči do osrednje vsebine

22. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije se bo v sredo, 24. junija ob 11. uri, sestala na 22. redni seji.

Na jutrišnji seji bodo člani vlade med drugim obravnavali Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026. Osnovni namen predloga zakona je zagotavljanje finančnih sredstev v načrtovanem obsegu in po načrtovani dinamiki za vzpostavljanje ključnih vojaških zmogljivosti v obdobju 2021 do 2026. Zakon ureja porabo finančnih sredstev v višini 780 milijonov eurov za izvajanje najpomembnejših investicij v Slovenski vojski, ki pomenijo vzpostavljanje in zagotavljanje ključnih vojaških zmogljivosti določenih po vrsti, obsegu in dinamiki s splošnim dolgoročnim programom razvoja in opremljanja Slovenske vojske in srednjeročnimi obrambnimi programi.

Vlada bo na seji obravnavala tudi predlog novele Zakona o zavarovalništvu, s katero se v slovenski pravni red prenaša evropska direktiva 2019/2177, ki med drugim vnaša nove določbe na področju obveščanja Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA), ter predlog novele Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih, s katero se v slovensko zakonodajo delno prenaša evropsko direktivo o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.