Skoči do osrednje vsebine

2. konferenca ob 7. juniju, svetovnem dnevu varnosti hrane - Varnost hrane, naša skupna odgovornost

do
Dvorana Državnega sveta RS,
Šubičeva 4
Generalna skupščina Združenih narodov je 20. decembra 2018 sprejela resolucijo, s katero je 7. junij razglasila za svetovni dan varnosti hrane, letos ga torej obeležujemo drugič. Izzivi zagotavljanja varnosti hrane, sistemi učinkovite preskrbe s hrano in soodgovornost vseh deležnikov v prehranski verigi so izjemno pomembni pri obravnavi lokalnih in globalnih vprašanj, še posebej v času epidemije COVID-19, v izrednih razmerah, ki so spremenile svet.

Svetovni dan varnosti hrane je čas za razmislek o pomenu in prihodnosti varne hrane. Je priložnost za spodbujanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje in obvladovanje tveganj, povezanih s hrano, saj varnost hrane vpliva na prehransko varnost, zdravje ljudi, gospodarsko blaginjo, kmetijstvo, turizem in trajnostni razvoj.

PROGRAM DOGODKA

8.45–9.45         Registracija udeležencev (osebni dokument)

10.00–10.30 Dobrodošlica/Welcome address

predsedujoča/chairs: doc. dr. Elizabeta Mičović in prof. dr. Peter Raspor

Alojz Kovšca

predsednik Državnega sveta Republike Slovenije

dr. Aleksandra Pivec,

ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Republika Slovenija

prof. dr. Peter Raspor,

predsednik programskega odbora

predstavitev programa 2. konference in namena WFSD 2020/introduction to the program and purpose of the 2nd conference WFSD 2020

10.30–12.00 Predstavitve/Presentations – I.

predsedujoča/chairs: Matjaž Guček in prof. dr. Peter Raspor

10.30–10.45      Izzivi na področju varnosti hrane v povezavi s spremembami dobavnih oziroma oskrbnih verig kot posledico epidemije COVID-19 / Food safety challenges related to changes in supply chains due to the COVID-19 epidemic

dr. Jernej Drofenik, v. d. generalnega direktorja, UVHVVR, Ljubljana

10.45–11.00      EFSA, Codex Alimentarius in varnost hrane v izrednih razmerah/EFSA, Codex Alimentarius and food safety in emergencies

dr. Blaža Nahtigal, UVHVVR

11.00–11.15      COVID-19 in podobni vpadi v človeško skupnost in zagotavljanje varnosti človeka/ COVID-19 and similar invasions into the human community and ensuring human safety/security

prof. dr. Miroslav Petrovec, UL-MF IMI, Ljubljana

11.15–11.30      Analitična in diagnostična orodja za zagotavljanje učinkovite mikrobiološke varnosti živil v izrednih razmerah / Analytical and diagnostic tools to ensure effective microbiological safety of food in emergency situations

prof. dr. Darja Barlič Maganja in sod., FVZ-UP, Izola

11.30–11.45      Kako obvarovati predelavo hrane pred incidenti, ki jih prinašajo epidemije?/ How to protect food processing from incidents caused by epidemics?

prof. dr. Sonja Smole Možina in sod., UL-BF, Ljubljana

11.45–12.00      Izzivi za usposabljanje o higieni živil v izrednih razmerah /Challenges for food hygiene training in emergencies

doc. dr. Mojca Jevšnik in sod., UL- ZF, Ljubljana

12.00–13.00 Odmor za osvežitev/Refreshment break

13.00–14.00 Predstavitve/Presentations – II.

predsedujoča/chairs: dr. Janez Posedi in prof. dr. Peter Raspor

13.00–13.15      Vpliv platforme »Eno zdravje/ONE HEALTH« na zagotavljanje varne oskrbe z živili živalskega izvora / The impact of the ONE HEALTH platform on ensuring the safe supply of food of animal origin

prof. dr. Olga Rojs Zorman in sod., UL-VF, Ljubljana

13.15–13.30      Izzivi za varnost v samooskrbi skupnosti pri porušenih globalnih prehransko oskrbovalnih verigah / Challenges for community selfsufficiency security in broken global food supply chains

prof. dr. Črt Rozman in sod., UM-FKBSV, Maribor

 13.30–13.45      Svetovni dan varne hrane 2020 in dopolnitev Ustave s pravico do prehranske varnosti / World Food Safety Day 2020 and amending the Constitution with the right to food security

Branko Tomažič, državni svetnik

14.00–15.30 Razprava in zaključki/ Discussion and Conclusions

vodita/chairs:

prof. dr. Peter Raspor, Branko Tomažič,

priprava zaključkov/conclusions:

prof. dr. Darja Barlič Maganja, doc. dr. Mojca Jevšnik, dr. Blaža Nahtigal in

prof. dr. Peter Raspor