Skoči do osrednje vsebine

18. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada se bo ob 11. uri v sejni dvorani Vlade RS na Gregorčičevi 25 sestala na 18. redni seji.

Člani vlade bodo med drugim obravnavali predlog novele Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, s katerim se v slovenski pravni red prenaša peta direktiva s tega področja. Ena pomembnejših novosti, ki jo uvaja predlog zakona je, da se med zavezance uvršča tudi ponudnike storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnike skrbniških denarnic.

Na dnevnem redu seje je tudi več uredb s področja kmetijske politike, med drugim predlog sprememb Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020, s katero se predlaga podaljšanje rokov za spremembo zbirne vloge, posledično pa tudi podaljšanje določenih rokov za oddajo prilog zbirne vloge in rokov za oddajo posameznih zahtevkov. Predlog Uredbe o shemah neposrednih plačil pa prinaša spremembe pri opredelitvi, kdaj se uporabi izjemna okoliščina zaradi epidemije COVID-19 pri ukrepu podpora za mleko v gorskih območjih in podpora za rejo govedi, spreminjajo pa se tudi določbe uredbe pri podpori za zelenjadnice.