Skoči do osrednje vsebine

Deveta mednarodna regionalna konferenca Izzivi zoperstavljanja terorizmu v regiji Jugovzhodne Evrope

Pozdravno sporočilo ministra za obrambo

Spoštovani,

v veliko čast mi je, da Ministrstvo za obrambo gosti že deveto mednarodno regionalno konferenco z naslovom Izzivi zoperstavljanja terorizmu v regiji Jugovzhodne Evrope, ki jo organiziramo skupaj z Joint Special Operations University iz Tampe in Veleposlaništvom Združenih držav Amerike.

Živimo v hitro spreminjajočem se zapletenem varnostnem okolju, ki pred nas postavlja resen izziv obvladovanja tveganj, ki so jim izpostavljene naše države in s tem tudi naše organizacije. Mednarodni terorizem, organizirani kriminal, tveganja kibernetskega okolja in nenadzorovane migracije predstavljajo resno grožnjo nacionalni in mednarodni varnosti. Učinkovito zoperstavljanje tem grožnjam je mogoče samo s tesnim sodelovanjem različnih subjektov na nacionalni kot tudi mednarodni ravni. Zato so skupna prizadevanja strokovnjakov iz državnih, nevladnih, akademskih in mednarodnih ustanov pomemben dejavnik pri zoperstavljanju navedenim tveganjem v Evropi in tudi širše. Namen mednarodne konference je prav poglobitev sodelovanja in izmenjava izkušenj ter dobrih praks pri razumevanju kibernetskih groženj in s tem povezanega nasilnega ekstremizma. Gre za grožnji, ki so jima naše države čedalje bolj izpostavljene.

Glavna tema konference z naslovom Violent Extremism and Radicalization as Important Factor Regarding Cyber Terrorism Threats to Critical Infrastructure Operating and Security Implications to Europe bo medsebojno sodelovanje pri obvladovanju problema nasilne radikalizacije in ekstremizma ter s tem povezanimi varnostnimi tveganji. Ta tema vsebinsko predstavlja nadgradnjo mednarodnih konferenc, ki so v obdobju 2007–2018 potekale v Sloveniji, in je glede na neposredne varnostne procese in tveganja v regiji zelo aktualna in tudi nujna.

Vabim vas k čim večji udeležbi na konferenci.

Karl Erjavec, minister za obrambo Republike Slovenije

Iskalnik