Skoči do osrednje vsebine

EUvsVirus – panevropski hackathon

https://euvsvirus.org/
Tudi v Sloveniji sodelujemo z Evropsko komisijo in državami članicami EU v soorganizaciji prvega panevropsega hackathona, ki bo naslavljal teme razvoja inovativnih rešitev za različne globalne izzive, ki jih je razkrila pademija COVID-19. Hackathon bo povezal evropsko civilno družbo, inovatorje, partnerje in investitorje iz celotne evrope.

Panevropski hackathon, ki bo med 24.4.2020 in 26.4.2020 združil preko 60.000 udeležencev iz celotne Evrope je zgolj eden izmed mehanizmov skupnega odziva EU na izzive, ki jih je razkrila pandemija COVID-19.

Več informacij (v angleškem jeziku) je na voljo na posebni spletni strani EUvsVirus.

Pripravili smo tudi domačo spletno stran, kjer lahko pridobite več informacij, KAKO sodelovati, KDO že sodeluje, na KOGA se obrniti za dodatne informacije.