Skoči do osrednje vsebine

Druga seja Sveta za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani

MKGP, Dunajska 22, Ljubljana
Člani seje bodo pregledali program dela Sveta in razpravljali o ključnih prednostnih nalogah strateškega načrta skupne kmetijske politike 2021-2027.

ZAPRTO ZA JAVNOST