Skoči do osrednje vsebine

61. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije se bo v četrtek, 13. februarja, ob 10. uri v sejni dvorani Vlade RS na Gregorčičevi 20, sestala na 61. redni seji (fototermina ob začetku seje vlade ne bo). Takoj po končani seji so predvidene izjave pristojnih ministrov v novinarskem središču na Gregorčičevi 20.

Na jutrišnji seji bodo člani vlade med drugim obravnavali predloga uredb o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja mesa in sektorja mleka za obdobje 2020–2022, ki bosta določili višino prispevka, programsko obdobje obračunavanja prispevka in začetek obračunavanja prispevka za zavezance iz sektorja mesa za goveje in perutninsko meso ter za zavezance iz sektorja mleka. Zbrana sredstva iz prispevkov bodo porabljena za izvajanje promocije v obeh sektorjih po programu promocije v obdobju od 2020 do 2022.

Na dnevnem redu seje je tudi program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2020. V programu je načrtovana višina prihodkov iz naslova razpolaganja z državnimi gozdovi, naslova letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov in naslova prihodkov iz koncesijske dajatve. S programom se načrtuje tudi poraba za financiranje nalog, ki so opredeljene v Zakonu o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije.

Člani vlade bodo obravnavali predlog sklepa o soglasju k vsebini razpisa za vpis v magistrske študijske programe druge stopnje Univerze v Ljubljani, novomeške Fakultete za informacijske študije in Univerze v Novi Gorici za prihodnje študijsko leto. Prav tako bodo obravnavali tudi predlog sklepa o soglasju k vsebini razpisa za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje Univerze v Ljubljani in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu za študijsko leto 2020/2021.