Skoči do osrednje vsebine

Preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom za uslužbence ustvarjalcev arhivskega gradiva s področja uprave

Arhiv Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana
Preizkusi strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom za uslužbence ustvarjalcev arhivskega gradiva s področja uprave bodo 12. 2. 2020 v prostorih Arhiva Republike Slovenije.

Preizkusi strokovne usposobljenosti

Preizkusi strokovne usposobljenosti bo 12. 2. 2020 v prostorih Arhiva Republike Slovenije na Zemljemerski ulici 12 v Ljubljani.

Izpolnjeno prijavnico in potrdilo o izobrazbi pošljete na naslov Arhiva Republike Slovenije, Zvezdarska 1, 1102 Ljubljana ali na elektronski naslov glavne pisarne najkasneje do 24. 1. 2020. 
 
Prijavljeni kandidati bodo o uri opravljanja preizkusa obveščeni 15 dni prej na naslov, ki ga bodo navedli na prijavnici.

Stroški usposabljanja in preizkusa strokovne usposobljenosti

Stroški usposabljanja in preizkusa strokovne usposobljenosti se poravnajo na podlagi računa, ki ga izstavimo po opravljeni storitvi in znašajo:

  • za strokovno usposabljanje 60 evrov (oproščeno DDV);
  • za preizkus strokovne usposobljenosti 50 evrov (oproščeno DDV).