Skoči do osrednje vsebine

Preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom za uslužbence ustvarjalcev arhivskega gradiva s področja uprave

Arhiv Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana
Preizkusi strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom za uslužbence ustvarjalcev arhivskega gradiva s področja uprave bodo 12. 2. 2020 v prostorih Arhiva Republike Slovenije.

Preizkusi strokovne usposobljenosti

Preizkusi strokovne usposobljenosti bo 12. 2. 2020 v prostorih Arhiva Republike Slovenije na Zemljemerski ulici 12 v Ljubljani.

Izpolnjeno prijavnico in potrdilo o izobrazbi pošljete na naslov Arhiva Republike Slovenije, Zvezdarska 1, 1102 Ljubljana ali na elektronski naslov glavne pisarne najkasneje do 24. 1. 2020. 
 
Prijavljeni kandidati bodo o uri opravljanja preizkusa obveščeni 15 dni prej na naslov, ki ga bodo navedli na prijavnici.

Stroški preizkusa strokovne usposobljenosti:

  • cena preizkusa strokovne usposobljenosti je 50 € z DDV in se plača na podlagi računa, izstavljenega po preizkusu.