Skoči do osrednje vsebine

Javna prestavitev projekta Ogroženost lokalnih sort zaradi genske erozije in njihova vrednost za pridelavo in uporabo

do
Grad Jablje na Grajski cesti 1 v Loki pri Mengšu
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vabi na javno prestavitev projekta CRP V4-1618 Ogroženost lokalnih sort zaradi genske erozije in njihova vrednost za pridelavo in uporabo.
PROGRAM DOGODKA:

9.30   izhodišča in namen projekta - Kristina Ugrinović

          Rezultati projekta

9.45   Predlog terminologije, povezane z lokalnimi sortami - Janko Verbič

9.50   Sistem za določanje ogroženosti registriranih lokalnih sort - Kristina Ugrinović in Janko Verbič

10.10 Genotipizacija izbranih lokalnih sort jablane - Barbara Pipan in Kristina Ugrinović

10.20 Poljščine - Andrej Zemljič in Janko Verbič

10.40 Zelenjadnice - Mojca Škof, Lovro Sinkovič in Kristina Ugrinović

11.00 Sadne rastline - Boštjan Godec in Lovro Sinkovič

11.20 Vinska trta - Anastazija Jež Krebelj, Katja Šuklje, Radojko Pelengić in Franc Čuš

12.00 Pomenek ob kavi