Skoči do osrednje vsebine

59. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije se bo jutri, v četrtek, 30. januarja ob 10. uri, v sejni dvorani Vlade RS na Gregorčičevi 20, sestala na 59. redni seji

Na jutrišnji seji bodo člani vlade med drugim obravnavali predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona. S predlogom zakona se v slovenski pravni red prenaša Direktiva (EU) o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom. Hkrati pa predlog daje zakonsko podlago za spodbujanje uvajanja in izvajanja ukrepov za rabo alternativnih goriv v prometu s strani države. Ena izmed prednostnih usmeritev Evropske unije na področju trajnostnega in okoljsko naravnanega razvoja je namreč spodbujanje rabe alternativnih goriv v prometu, tj. goriv ki se vsaj deloma uporabljajo kot nadomestek za fosilne naftne vire in prispevajo k dekarbonizaciji prometa ter izboljšujejo okoljske parametre delovanja prometnega sektorja.

Na dnevnem redu seje je tudi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov, ki bo poslan v Državni zbor v obravnavo po skrajšanem postopku. S predlaganimi spremembami se zagotavlja hitrejše in učinkovitejše izvajanje sanitarne sečnje in drugih preventivnih ukrepov pred širjenjem podlubnikov. Lastnikom gozdov omogoča lažje pogoje pri izvajanju odločb Zavoda za gozdove Slovenije in možnost odobritve dodatnih zahtev v primeru utemeljenih razlogov (težja dostopnost do poškodovanega gozda zaradi neugodnih vremenskih razmer).

Člani vlade bodo obravnavali predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. Namen uredbe je sprememba višine razpoložljivih sredstev namenjenih za razvoj podeželja, ureditev postopka v primeru podaljšanja zaključenih petletnih obveznosti za izvajanje ukrepov in poenostavitev drugih administrativnih postopkov.