Skoči do osrednje vsebine

58. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije se bo v četrtek, 23. januarja ob 10. uri, sestala na 58. redni seji, na kateri bo med drugim obravnavala predlog sprememb in dopolnitev Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020. Na dnevnem redu je tudi predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za spremembe in dopolnitve državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper ter predlog za nominacijo stavbnih in urbanističnih del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za vpis na UNESCO Seznam svetovne kulturne in naravne dediščine.

Na jutrišnji seji bodo člani vlade med drugim obravnavali predlog sprememb in dopolnitev Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020. Bistvena poudarka predlaganih sprememb uredbe sta, da bo za izvedbo podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete na voljo dodatnih 2.400.000 evrov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in 600.000 evrov iz proračuna Republike Slovenije ter da bo s 1. julijem letos možno zahtevek za izplačilo sredstev vlagati izključno elektronsko.

Na dnevnem redu seje je tudi predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za spremembe in dopolnitve državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper. Načrtovane prostorske ureditve bodo med drugim obsegale vzporedni tir na celotni progi, dodatno umestitev treh krajših predorov, enega mostu, treh galerij, dveh viaduktov in umestitev treh dostopnih poti. V območje obravnave je vključeno tudi območje obstoječega železniškega tira Divača–Koper.

Člani vlade bodo obravnavali predlog za nominacijo stavbnih in urbanističnih del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za vpis na UNESCO Seznam svetovne kulturne in naravne dediščine. Ministrstvo za kulturo vodi projekt priprave nominacije izbranih stavbnih in urbanističnih del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za vpis na UNESCO Seznam svetovne kulturne in naravne dediščine. Nominacija, ki je nastala s pomočjo delovne skupine, ki jo je imenovalo Ministrstvo za kulturo in v koordinaciji Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, vključuje spomeniško območje, ki je nastalo v strnjenem obdobju med obema svetovnima vojnama, kot rezultat dela arhitekta Jožeta Plečnika.

Na dnevni red seje vlade je uvrščen tudi predlog sklepa o soglasju k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/2021. Vpisna mesta razpisujejo štirje javni visokošolski zavodi in deset zasebnih visokošolskih zavodov s koncesijo.