Skoči do osrednje vsebine

Predstavitve osnutka Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050

Delovna skupna za pripravo nove Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 bo v okviru javne razprave predstavila osnutek dokumenta na javnih posvetih v:
- Mariboru, 21. januarja 2020, v predavalnici Auditorium Maximum Pravne fakultete Maribor, Mladinska 9, Maribor;
- Velenju 22. januarja 2020, v dvorani občinskega sveta Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje;
- Novem mestu, 23. januarja 2020, v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik, Podbreznik 15, Novo mesto;
- Ljubljani, 24. januarja 2020, v Hiši Evropske unije, Dunajska cesta 20, Ljubljana, v veliki dvorani v prvem nadstropju;
- Novi Gorici, 28. januarja 2020, v veliki dvorani stavbe Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica;
- Kopru, 29. januarja 2020, v veliki dvorani Pretorske palače v Kopru, Titov trg 3, Koper/Capodistria.

Priprava osnutka Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 že od samega začetka poteka kot posvetovalni proces, v katerem sodelujejo predstavniki deležnikov z vseh ravni načrtovanja in upravljanja s prostorom ter nevladne organizacije. Javna razprava o osnutku dokumenta in o pripadajočemu Okoljskemu poročilu bo v Sloveniji potekala do 15. marca 2020.