Skoči do osrednje vsebine

Podelitev priznanj uporabnikom modela kakovosti CAF v letu 2019

Minister Rudi Medved bo ob 15.uri skupaj z državno sekretarko Mojco Ramšak Pešec in generalnim direktorjem Direktorata za javni sektor Petrom Pogačarjem podelil priznanja uporabnikom modela kakovosti CAF v letu 2019. Dogodka se bo udeležil tudi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar.

Ministrstvo za javno upravo je nosilec projekta uvajanja sistemov kakovosti v organizacije javnega sektorja, pri čemer posebej promoviramo evropski model CAF, ki ga sicer uporablja že preko 4000 organizacij javnega sektorja po Evropi. V Sloveniji je uporabnikov modela trenutno 95, priznanja pa bodo podeljena tistim, ki so samooceno in akcijski načrt izboljšav CAF izvedli v lanskem letu.

Podeljenih bo 12 priznanj »Začetnik CAF«, ki jih prejmejo organizacije, ki so samooceno izvedle prvič (to so: Finančna uprava RS, Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Urad RS za nadzor proračuna, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Zavod CMEPIUS, Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, Občina Razkrižje, Razvojna agencija ROD Ajdovščina, Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije).

Priznanje »Uporabnik CAF« bo prejelo 21 organizacij, ki se s samooceno srečujejo že bolj redno, med njimi so bili leta 2019 Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za notranje zadeve, UE Ajdovščina, UE Brežice, UE Cerknica, UE Izola, UE Koper, UE Laško, UE Lendava, UE Ljutomer, UE Murska Sobota, UE Ormož, UE Piran, UE Ruše, UE Šentjur Pri Celju, UE Sežana, UE Slovenska Bistrica, UE Škofja Loka, UE Tržič, UE Vrhnika, UE Žalec.

Najvišja priznanja »Uspešen uporabnik CAF« pa bo prejelo pet organizacij, ki so lani sodelovale v prvem rednem postopku CAF -zunanja povratna informacija, in ki so s strani zunanjih ocenjevalcev prejele zadostno število točk za pridobitev tega naziva (to so: UE Celje, UE Dravograd, UE Krško, UE Velenje, UE Zagorje ob Savi)

Dogodek bo potekal v Konferenčni dvorani Ministrstva za javno upravo, Langusova 4, Ljubljana.