Skoči do osrednje vsebine

57. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije se bo v četrtek, 16. januarja ob 10. uri, sestala na 57. redni seji, na kateri bo med drugim obravnavala predlog uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 ter predlog novele uredbe o preizkusnem izpitu za odvetnike iz drugih držav.

Predlog Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 je pripravljen na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za letos in prihodnje leto. Z uredbo se z namenom večje transparentnosti podatkov podrobneje predpisujejo: način za pripravo kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna, način prikaza števila zaposlenih po različnih virih financiranja, metodologija spremljanja njihovega izvajanja ter obveznost poročanja o stanju števila zaposlenih ob začetku vsakega četrtletja.


Na dnevnem redu seje je tudi predlog novele uredbe o preizkusnem izpitu za odvetnike iz drugih držav. Veljavna uredba je bila sprejeta leta 2004 in se od takrat ni spreminjala. Izdana je bila na podlagi Zakona o odvetništvu in Zakona o pravniškem državnem izpitu. Zaradi sprememb Zakona o odvetništvu, ki so bile uveljavljene z zadnjo novelo ZOdv-F, je potrebno veljavno uredbo uskladiti v delu, kjer se določajo pogoji za državljane držav članic Evropske unije tudi z državljani Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije.