Skoči do osrednje vsebine

Novinarska konferenca ob začetku javne razprave o novi Strategiji prostorskega razvoja Slovenije

MOP, Dunajska 48, Ljubljana
Minister za okolje in prostor Simon Zajc bo na novinarski konferenci predstavil osnutek Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 in pripadajočega okoljskega poročila, ki bo ta dan podana v javno razpravo. Strategija je temeljni strateški nacionalni dokument, ki bo desetletja usmerjal prostorski razvoj v naši državi in krovni dokument, ki skupaj z drugimi razvojnimi dokument določa dolgoročne usmeritve prostorskega razvoja države, daje izhodišča za regionalno in lokalno raven ter je podlaga za usklajeno delovanje vseh deležnikov, ki sooblikujemo prostor in tako neposredno vplivamo na raven kakovosti življenja v državi. V okviru javne razprave bodo organizirani javni posveti.

Več informacij o strategiji

Vljudno vabljeni!