Skoči do osrednje vsebine

56. seja Vlade Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije se bo jutri, v četrtek, 9. januarja ob 10. uri, v sejni dvorani Vlade RS na Gregorčičevi 20, sestala na 56. redni seji. Na začetku seje bo fototermin. Takoj po končani seji so predvidene izjave pristojnih ministrov v malem novinarskem središču na Gregorčičevi 25.

Vlada RS bo na jutrišnji seji med drugim obravnavala predlog novega Zakona o računskem sodišču, katerega glavni namen je pospešiti in povečati učinkovitost revidiranja pravilnosti in smotrnosti porabe javnih sredstev. Predlog tako med drugim širi nabor subjektov, ki jih lahko revidira Računsko sodišče RS.

Vlada bo obravnavala predlog uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo. Podpora je namenjena sofinanciranju gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, s ciljem omogočiti dostop do omrežja s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, najmanj 80 odstotkom gospodinjstvom na območjih belih lis, na katerih širokopasovna omrežja še niso zgrajena in hkrati ni tržnega interesa za njihovo gradnjo. Podprte bodo naložbe v naseljih z manj kot 5.000 prebivalcev v treh statističnih regijah: Pomurska statistična regija, Podravska statistična regija in Koroška statistična regija.

Na dnevni red seje vlade je uvrščen tudi predlog uredbe o merilih in kriterijih za spodbujanje in sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku. V njej se bodo določila podrobnejša merila in kriteriji za določanje višine sredstev za sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti za izvajanje razvojnih usmeritev parkovnih lokalnih skupnosti. Finančna sredstva, na letni ravni v višini milijona evrov, se bodo zagotavljala iz državnega proračuna, in sicer iz postavke Ministrstva za okolje in prostor.

Člani vlade bodo obravnavali tudi predlog uredbe o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2020. Samozaposleni v kulturi lahko na podlagi četrtega odstavka 82.a člena Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni, ki traja najmanj 31 delovnih dni, prejme dnevno nadomestilo za delovne dni do vključno 30. delovnega dne bolezni. Vlada bo v skladu z navedenim členom s predlagano uredbo določila višino dnevnega nadomestila za tekoče leto.