Skoči do osrednje vsebine

Nacionalni posvet mladinskega sektorja 2019

Nacionalni posvet mladinskega sektorja je letni dogodek, namenjen mladinskim delavcem/-kam in voditeljem/-icam, predstavnikom/-cam mladinskih organizacij in organizacij za mlade ter vsem drugim, ki na takšen ali drugačen način soustvarjate in sooblikujete področja, politike in programe za mlade.

Vabimo vas na Nacionalni posvet mladinskega sektorja 2019, ki ga organizira Urad Republike Slovenije za mladino v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije.

Nacionalni posvet mladinskega sektorja bo potekal v sredo, 20. novembra 2019, med 9.00 in 18.30, v dvorani Podvodni mož v prostorih Gospodarskega razstavišča v Ljubljani.

Letošnji posvet namenjamo tematiki kakovosti v mladinskem delu. Predstavljena bodo izhodišča okvirja kakovostnega mladinskega dela, ki bodo podlaga za nadaljnjo razpravo. Podrobnejšim vidikom kakovosti se bomo posvetili tudi v tematskih delavnicah:

  • Standardi kakovosti kariernega razvoja v mladinskem delu (izvajalec: Mreža KROJ);
  • Kazalniki kakovosti v članskih mladinskih organizacijah (izvajalec: Zveza tabornikov Slovenije);
  • Pomen infrastrukture mladinskih centrov za zagotavljanje kakovosti mladinskega dela (izvajalec: Mladinska mreža MaMa);
  • Vključujoče mladinske organizacije – inkluzivnost za kvalitetno mladinsko delo (izvajalec: Društvo Parada ponosa).

Kot vsako leto, bo tudi letos z nami minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo, ki bo podelil državna priznanja v mladinskem sektorju za leto 2019, še prej pa bomo z njim poklepetali ob kavi o trenutnih izzivih mladih.

Vljudno vas prosimo, da se na posvet prijavite s pomočjo elektronske prijavnice do vključno ponedeljka, 11. novembra 2019. V primeru, da bo število prijavljenih preseglo zmogljivosti, bomo omejili število pri organizacijah, ki bodo prijavile večje število udeležencev.

Program posveta: 

8.30

Prihod in registracija udeležencev

9.00

Uvodni nagovori

Anja Fortuna, predsednica Mladinskega sveta Slovenije

Tin Kampl, direktor Urada RS za mladino

9.15

Razprava o  kakovosti v mladinskem delu

Matej Cepin , strokovna podpora pri pripravi okvira o kakovosti v mladinskem delu

10.00

Podelitev NPK certifikatov

Martina Vuk, državna sekretarka, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

10.30

Delo po skupinah – izobraževalne delavnice: prvi del

1.      Standardi kakovosti kariernega razvoja v mladinskem delu – Mreža KROJ

2.      Kazalniki kakovosti v članskih mladinskih organizacijah – Zveza tabornikov Slovenije

3.      Pomen infrastrukture mladinskih centrov za zagotavljanje kakovosti mladinskega dela – Mreža MaMa

4.      Vključujoče mladinske organizacije (inkluzivnost za kvalitetno mladinsko delo) – Društvo Parada ponosa 

11.00

Odmor za kavo

11.15

Delo po skupinah – izobraževalne delavnice: nadaljevanje

1.      Standardi kakovosti kariernega razvoja v mladinskem delu – Mreža KROJ

2.      Kazalniki kakovosti v članskih mladinskih organizacijah – Zveza tabornikov Slovenije

3.      Pomen infrastrukture mladinskih centrov za zagotavljanje kakovosti mladinskega dela – Mreža MaMa

4.      Vključujoče mladinske organizacije (inkluzivnost za kvalitetno mladinsko delo) – Društvo Parada ponosa 

13.00

Kosilo

14.00

Mladi za podnebno pravičnost: Kakšna je vloga mladinskega dela?

dr. Tomaž Deželan, Fakulteta za družbe vede – Univerza v Ljubljani

Tin Kampl, direktor Urada RS za mladino

15.00

Odmor za kavo

15.15

Kava z ministrom

dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport

Anja Fortuna, predsednica Mladinskega sveta Slovenije

16.30

Slavnostna podelitev državnih priznanj za izjemne dosežke v mladinskem sektorju za leto 2019

dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport

Glasbeni nastop: AddBeat

17.30

Zaključna pogostitev

 

 

 

Vsebina delavnic:

Standardi kakovosti kariernega razvoja v mladinskem delu – Mreža KROJ

Na delavnici bodo članice mreže KROJ predstavile sprejete standarde: Standard 1: Strokovna usposobljenost na področju vseživljenjske karierne orientacije Standard 2: Zagotavljanje vpetosti v delovanje na področju vseživljenjske karierne orientacije Standard 3: Interna definicija pojma kariernega razvoja v organizaciji Standard 4: Dokazovanje statusa delovanja v javnem interesu v mladinskem sektorju Standard 5: Beleženje neformalno pridobljenega znanja Standard 6: Medsebojna povezanost članic Mreže Kroj. Ob tem pa bodo predstavili tudi način sprejemanja in uvajanja standardov v organizacije, zakaj so jih sprejeli, in kako jih vidijo v prihodnosti.

Kazalniki kakovosti v članskih mladinskih organizacijah – Zveza tabornikov Slovenije

Zveza tabornikov Slovenije bo predstavila proces nastajanja kazalnikov, vsebino kazalnikov in pomembnost notranjih in zunanjih evalvacij. Po metodi odprtega prostora se bo identificiralo  ovire in izzive, s katerimi se srečujejo udeleženci na to temo. Za omenjene izzive se bo poiskalo rešitve in prve akcijske korake, ki jih bodo udeleženci lahko aplicirali v lastnih organizacijah. Udeležencem se bo predstavili način, kako se kazalnikov kakovosti sploh lotiti in, kako združiti splošne norme in specifiko delovanja lastnih organizacij.

Pomen infrastrukture mladinskih centrov za zagotavljanje kakovosti mladinskega dela – Mreža MaMa

Delavnica bo osvetlila pomen različnih vidikov in elementov za razvoj kakovostnega mladinskega dela. Mladinski centri predstavljajo največji delež izvajanja mladinskega dela, ki se na vsakodnevni bazi izvaja v lokalnem okolju, zato je pomembno, da mladinske delavce opremimo s kompetencami za učinkovito in kakovostno mladinsko delo. V prvem delu se bo predstavilo dosedanje raziskave Mreže MaMa na področju kakovosti ter doprinos k zagotavljanju kakovosti skozi implementacijo sistema za beleženje mladinskega dela, Logbook. V drugem delu bodo udeleženci zato tudi praktično spoznali orodje v okviru delavnice, ki jo bomo povezali s konceptom kakovosti v mladinskem delu.

Vključujoče mladinske organizacije (inkluzivnost za kvalitetno mladinsko delo) – Društvo Parada ponosa                                                           

S pomočjo participatornih metod bodo udeleženke/-ci odkrivale/-i, reflektirale/-i in delile/-i izzive pri vključevanju različnih marginaliziranih skupin v vse ravni delovanja organizacije. Reflektiralo se bo, kako te izzive prepoznati kot priložnost za razvoj  mladinskih organizacij in mladinskega sektorja. Udeleženke/-ci bodo raziskovale/-i koncept vključujoče mladinske organizacije in kako lahko vključujoče prakse implementiramo na različnih nivojih – na organizacijskem, na področju dela s prostovoljkami/-ci, na nivoju kadrov, komuniciranja z javnostmi, zagovorništva, ter pri neposrednem delu z mladimi. Udeleženci/-ke bodo raziskovale/-i konkretno orodje preko katerega bodo posledično lahko reflektirale/-i svojo organizacijo in si zastavile/-i realne cilje za vključevanje marginaliziranih mladih.

Za dodatne informacije nam pišite na dominik.derencin@mss.si ali na simon.vrbanic@mss.si, lahko pa nas tudi pokličete na 01 425 60 55.