Skoči do osrednje vsebine

Znanost sreča parlament v Državnem zboru RS

do
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Državnim zborom Republike Slovenije in v so-organizaciji s Skupnim raziskovalnim središčem Evropske Komisije (Joint Research Centre, European Commission) že drugič zapored organizira dogodek Znanost sreča parlament (Science Meets Parliament), ki bo v petek, 15. novembra 2019, ob 10. uri v Državnem zboru RS.

Namen dogodka je osvetliti pomen informiranega in na znanju temelječega oblikovanja politik, predstaviti najsodobnejše obstoječe sisteme znanstvenega svetovanja ter vpogled v obstoječe strukture v Evropi.

Skupno raziskovalno središče (JRC) Evropske komisije je skupaj s Panelom Evropskega parlamenta za prihodnost znanosti in tehnologije (STOA) v Evropskem parlamentu že leta 2015, v Bruslju, sprožilo pobudo "Znanost sreča parlament". Cilj pobude je vzpostaviti tesnejše povezave med znanstveniki in oblikovalci politike na ravni EU, na nacionalni in regionalni ravni ter z rednim dialogom okrepiti vlogo znanosti v politiki.

Znanstvena spoznanja so pomembna pri oblikovanju politike in njenih odločitev o globalnih družbenih izzivih: od podnebnih sprememb do staranja prebivalstva, hrane, energetske varnosti, implikacij umetne inteligence. Za zagotovitev zanesljive podlage političnim odločitvam je znanstveno svetovanje potrebno učinkovito vključiti v postopek odločanja.

Več informacij o dogodku najdete na tej povezavi.