Skoči do osrednje vsebine

Predsednik vlade se bo v Pragi udeležil drugega vrha Skupine prijateljev kohezije

Predsednik Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec se bo 5. novembra 2019 v Pragi udeležil drugega vrha Skupine prijateljev kohezije, ki se je oblikovala v okviru pogajanj o večletnem finančnem okviru EU 2021-2027.

Srečanje organizira Češka, poleg Slovenije so na zasedanje vabljeni še Bolgarija, Ciper, Estonija, Grčija, Hrvaška, Italija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška in Španija ter predstavniki Evropske komisije in Evropskega parlamenta. Skupina prijateljev kohezije je neformalna povezava držav članic Evropske unije, ki v pogajanjih o prihodnjem večletnem finančnem okviru zagovarja ključno vlogo kohezijske politike v proračunu EU.

Cilj novembrskega vrha je zagotoviti podporo predlogu večletnega finančnega okvira, ki bo ohranjal pomen kohezijske politike kot temeljne politike proračuna Evropske unije in tej politiki tudi namenil ustrezen obseg sredstev. Slednje je ob vse glasnejših pozivih držav neto plačnic po zmanjšanju obsega večletnega finančnega okvira še posebej pomembno.

Voditelji bodo na zasedanju sprejeli skupno deklaracijo glede večletnega finančnega okvira EU 2021–2027, v kateri naj bi poudarili pomen kohezijske politike pri doseganju nekaterih ključnih ciljev Evropske unije, kot so ekonomska in socialna konvergenca, delovanje notranjega trga in boj proti podnebnim spremembam. Poudarjen naj bi bil predvsem pomen nadaljnjega ustreznega financiranja kohezijske politike s pozivom po ohranitvi njenega obsega sredstev. Voditelji se bodo v deklaraciji zavzeli za dovolj prožna pravila za izvajanje kohezijske politike, predvsem pri vprašanjih sofinanciranja, predfinanciranja in tematskega osredotočenja, kar bi omogočilo učinkovitejše črpanje kohezijskih sredstev.

Predsednik vlade Marjan Šarec bo na zasedanju v prvi vrsti pozval k ohranitvi obsega sredstev za kohezijsko politiko na ravni, kot je predlagala Evropska komisija, in poudaril pomen preprečevanja nenadnih in obsežnih padcev kohezijskih sredstev v prehodu med sedanjim in prihodnjim večletnim finančnim okvirom tako na državni kot tudi na regionalni ravni.

ČASOVNICA ZA MEDIJE:

10.45 – prihod predsednika vlade Marjana Šarca in delegacije pred grad v Pragi. Sledi rokovanje s predsednikom Vlade Češke republike Andrejem Babišem
fototermin

nato – vpis predsednika vlade Marjana Šarca v knjigo gostov (Spanish Hall)
fototermin

10.55 – skupinsko fotografiranje vodij delegacij (Rothmayer Hall)
fototermin

ob 11. uri – plenarno zasedanje (Spanish Hall)
fototermin pred začetkom zasedanja

12.30 – delovno kosilo vodij delegacij, ki se ga udeleži predsednik vlade Marjan Šarec (Spanish Hall)
fototermin za uradnega fotografa

nato – izjava predsednika vlade Marjana Šarca za medije
fototermin

Dodatne informacije za medije:
Luka Schnabl, svetovalec predsednika vlade za odnose z javnostmi (e-pošta: luka.schnabl@gov.si; tel. št.: +386 30 423 499)