Skoči do osrednje vsebine

49. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije se bo v četrtek, 24. oktobra ob 10. uri, v sejni dvorani Vlade RS na Gregorčičevi 20, sestala na 49. redni seji (fototermina ob začetku seje vlade ne bo). Takoj po končani seji so predvidene izjave pristojnih ministrov v malem novinarskem središču na Gregorčičevi 25.

Na jutrišnji seji bodo člani vlade med drugim obravnavali Aneks št. 3 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019. Z aneksom je predvideno, da bo za paciente na voljo več storitev, ker bodo programi, kjer so daljše čakalne dobe, bolje plačani. Plačilo bo zagotovil ZZZS v višini okoli 10 milijonov evrov. Z aneksom se zagotavljajo tudi sredstva za cepljenje in za začetek izvajanja pilotnega projekta optimizacije čakalnih dob.

Na dnevnem redu seje je tudi predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju. Ministrstvo za javno upravo je pripravilo predlog novele uredbe, ki ustrezno in bolj natančno opredeljuje blago oziroma storitve, pri katerih se lahko uporabi izjema od zelenega javnega naročanja, če se ti naročajo v humanitarne namene, hkrati pa se odpravljajo še nekatere manjše pomanjkljivosti, ki so se pokazale v času veljavnosti uredbe od 1. januarja 2018.

Člani vlade bodo obravnavali predlog programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 2. in 3. februarja 2019. Ocenjeno je bilo, da škoda v primeru februarskih poplav presega 0,3 promile prihodkov državnega proračuna, kar pomeni, da se lahko uporabijo sredstva državnega proračuna. Ocena neposredne škode znaša 46.5 milijonov evrov.