Skoči do osrednje vsebine

Strokovni posvet

do
Sejna soba Inštituta za narodnostna vprašanja
Erjavčeva 26, Ljubljana
Predstavitve izbranih nagrajenih del XVII. nagradnega natečaja za diplomska, magistrska oziroma doktorska dela na temo Slovencev v zamejstvu in po svetu

PROGRAM

Prof. dr. Sonja Novak Lukanovič, direktorica Inštituta za narodnostna vprašanja in Zvone Žigon, Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, uvodni pozdrav

doc. dr. Barbara Riman - krajša predstavitev nagrajenk 

Nagrajenke:

Bernarda Volavšek Kurasch, Celovec, Slovenščina v novi srednji šoli – Organizacijski okvir, integrativni pouk in leposlovje (1. nagrada)

mag. Larisa Petrič, Ljubljana, Domači okusi v novih okoljih: Kako in zakaj jih iščemo? (3. nagrada)

Janika Škerl, Nabrežina, Izpeljava komunikacijskega modela posredovanja književnosti na podlagi analize pravljice po Proppovih funkcijah v vrtcu s slovenskim učnim jezikom v Italiji (posebna nagrada)

RAZPRAVA

Moderira: doc. dr. Barbara Riman, Inštitut za narodnostna vprašanja Ljubljana

Sreda, 23. 10. 2019 od 9:30 do 12:00

Sejna soba Inštituta za narodnostna vprašanja

Erjavčeva 26, Ljubljana