Skoči do osrednje vsebine

48. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada se bo v četrtek, 17. oktobra, ob 10. uri, sestala na 48. redni seji. Obravnavala bo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti, predlog sprememb Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, ki je financirana iz proračuna, ter predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o recikliranju ladij.

Na seji bodo člani vlade med drugim obravnavali predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti. S spremembo zakona se predlaga uvedba licence za strokovno področje, na katerem so bile tehnikom zdravstvene nege priznane z delom pridobljene poklicne kompetence s področja pristojnosti diplomiranih medicinskih sester. Podaljšuje se tudi rok za pridobitev licence za tehnike zdravstvene nege.

Na dnevnem redu seje je tudi predlog sprememb Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, ki je financirana iz proračuna. Trenutno veljavna uredba o normativih ima v zvezi z možnostjo spremembe cenovne kategorije določene omejitve, ki onemogočajo prilagoditev strukture financiranja dejansko potrebnim stroškom. Predlog sprememb uredbe nekatere omejitve odpravlja.

Člani vlade bodo obravnavali predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o recikliranju ladij. Uredba določa pristojne organe, nadzor, prekrške in sankcije za izvajanje Uredbe (EU) o recikliranju ladij. Pristojna organa za izvajanje te uredbe v Sloveniji bosta Agencija Republike Slovenije za okolje in Uprava Republike Slovenije za pomorstvo. Organa, pristojna za izvajanje nadzora te uredbe, pa Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor in Pomorska inšpekcija.