Skoči do osrednje vsebine

202. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje

V četrtek, 17. oktobra 2019, ob 12. uri, bo v sejni sobi P23+24, na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, 202. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje.

Predlog dnevnega reda:

  1. Sprejemanje zapisnikov 200. in 201. seje
  2. Priznavanje vsebin ravnateljskega izpita
  3. Predlog posodobljenega Učnega načrta za izbirni predmet Retorika v programu osnovne šole
  4. Vmesno poročilo o uvajanju, spremljanju in evalvaciji prilagojenega izobraževalnega programa osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami
  5. Dopolnitev navodil za delo z dijaki z avtističnimi motnjami za izobraževalni program gimnazije in programe poklicnega in strokovnega izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo
  6. Letno maturitetno poročilo o poklicni maturi 2018
  7. Razno