Skoči do osrednje vsebine

47. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije se bo jutri, v četrtek, 10. oktobra ob 10. uri, v sejni dvorani Vlade RS na Gregorčičevi 20, sestala na 47. redni seji (fototermina ob začetku seje vlade ne bo).

Takoj po končani seji so predvidene izjave pristojnih ministrov v malem novinarskem središču na Gregorčičevi 25.

Na jutrišnji seji se bodo člani vlade med drugim seznanili z Osnutkom proračunskega načrta 2020, v katerem je začrtana smer fiskalne politike v prihodnjem letu. Omenjeni dokument morajo države članice vsako leto do sredine oktobra posredovati Evropski komisiji.

Na dnevnem redu seje je predlog odloka o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2019 za čebelarje vlagatelje, ki so zaradi slabih vremenskih razmer utrpeli izpad čebeljih pridelkov. Vlada pa se bo seznanila tudi z razvojno strategijo Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 2019–2022, ki predvidena aktivnejšo vlogo sklada pri nalogah kmetijske zemljiške politike.

Člani vlade bodo obravnavali tudi predlog operativnega programa nadzora nad onesnaževanjem zraka (OPNOZ), ki je potreben za doseganje nacionalnih zgornjih mej emisij za osnovna onesnaževala zunanjega zraka. V  OPNOZ so vključeni ukrepi v vseh ustreznih sektorjih, vključno s kmetijstvom, energetiko, industrijo, cestnim prometom in ogrevanjem v gospodinjstvih.