Skoči do osrednje vsebine

Otvoritvena konferenca FRISCO 2.2

NK Hotiza, Strnčka ulica 2, Hotiza
V sredo, 9.10.2019, se bo v prostorih NK Hotiza ob 12h pričela Otvoritvena konferenca projekta Frisco 2.2.

V oktobru Direkcija Republike Slovenije za vode in hrvaški partner Hrvatske vode pričenjata s projektom »Čezmejno usklajeno zmanjšanje poplavne ogroženosti 2.2. – Gradbeni ukrepi na porečju Mure« (FRISCO 2.2.). Projekt je namenjen izvedbi gradbenih ukrepov za zmanjšanje tveganja pred poplavami v porečju reke Mure in sicer skozi rekonstrukcijo nasipa Sveti Martin na Muri na hrvaški strani in nasipa ob naselju Benica na slovenski strani. Poplavno varnost je namreč mogoče doseči le s skupnimi in istočasnimi ukrepi na obeh straneh obmejnih rek.  FRISCO 2.2. je že tretji  strateški projekt od štirih v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014 - 2020.

PROGRAM OTVORITVENE KONFERENCE PROJEKTA FRISCO 2.2.

11.30 - 12.00 Registracija udeležencev.

12.00     Otvoritev in pozdrav županov.

 • Janez Magyar,
 • Dražen Crnčec, župan občine Sveti Martin na Muri.

12.10     Pozdravni nagovori.

 • Suzana Stražar, direktorica urada za upravljanje z vodami, Direkcija Republike Slovenije za vode.
 • Danijel Bunić, direktor Hrvatske vode - Vodnogospodarski oddelek za Muro in zgornjo Dravo.
 • Danijela Kos, predstavnica Organa upravljanja, Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

12.40     Predstavitev pomena projekta FRISCO 2.2.

 • Suzana Stražar, direktorica urada za upravljanje z vodami, Direkcija Republike Slovenije za vode.
 • Sanda Kolarić Buconjić, vodja Enote za pripravo in izvedbo EU projektov zaščite pred škodljivim delovanjem vod.

14.00     Predstavitev ključnih aktivnosti projekta FRISCO 2.2.

 • Anton Kustec, vodja Sektorja območja Mura, Direkcija Republike Slovenije za vode.
 • Leonard Sekovanić, Služba za podporo pripravi in izvedbi EU projektov, Hrvatske vode, VGO za Muro in zgornjo Dravo.

14.20     Razprava.

14.45     Zaključek uradnega dela otvoritvene konference.

 • Suzana Stražar, direktorica urada za upravljanje z vodami, Direkcija Republike Slovenije za vode.
 • Sanda Kolarić Buconjić, vodja Enote za pripravo in izvedbo EU projektov zaščite pred škodljivim delovanjem vod.