Skoči do osrednje vsebine

46. redna seja vlade

Vlada Republike Slovenije se bo jutri, v četrtek, 3. oktobra ob 10. uri, v sejni dvorani Vlade RS na Gregorčičevi 20, sestala na 46. redni seji.

Na jutrišnji seji bodo člani vlade med drugim obravnavali predloge sprememb štirih davčnih zakonov (o dohodnini, o davku od dohodkov pravnih oseb, o davčnem postopku in o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov), ki predstavljajo nov korak v smeri davčne optimizacije. S predlaganimi ukrepi bomo po razbremenitvi regresa še dodatno razbremenili delo, s čimer krepimo konkurenčnost poslovnega okolja, ohranjamo stabilno gospodarsko okolje ter prispevamo k vzdržni gospodarski rasti. 

Na dnevnem redu seje je tudi predlog novele Zakona o urejanju trga dela. Spremembe in dopolnitve zakona so namenjene hitrejši aktivaciji delovno aktivnega prebivalstva, podaljševanju delovne aktivnosti starejših in omejevanju prekarnega zaposlovanja ter zagotavljanju višje socialne varnosti prejemnikov denarnega nadomestila. Spremembe zakona tako med drugim predvidevajo zvišanje minimalnega zneska denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, in sicer iz veljavnih 350 EUR bruto na višino bruto zneska 530,19 EUR (neto 402 evra).

Člani vlade bodo obravnavali predlog zakona o dopolnitvi Zakona o letalstvu. S predlagano dopolnitvijo zakona se bo v pravnem redu Republike Slovenije omogočilo vzpostavitev mednarodnega rednega zračnega prevoza kot obvezne gospodarske javne službe na posameznih linijah.

Na dnevni red seje vlade je uvrščen tudi predlog zakona o spremembah zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona zdravniški službi. Cilj zakona je za letošnje leto zagotoviti dodatna sredstva za financiranje pripravništva zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter specializacij zdravnikov iz proračuna Republike Slovenije, s čimer se bodo sprostila dodatna sredstva ZZZS za plačilo zdravstvenih storitev in skrajševanje čakalnih dob, in podaljšanje veljavnosti teh določb do 31. decembra 2020 .