Skoči do osrednje vsebine

Mednarodna komisija za varstvo reke Donave

do
V tem tednu v Ljubljani poteka dvodnevni sestanek delovne skupine za hidromorfologijo v okviru Mednarodne komisije za varstvo reke Donave ICPDR. Sestanka se bodo udeležili predstavniki držav Podonavja, ki bodo na sestanku obravnavali predvsem vsebine vezane na pripravo tretjega Donavskega načrta upravljanja voda, pripravo smernic na temo povezovanja vodne in poplavne direktive, rezultate evropskih projektov, ki se navezujejo na področje hidromorfologije in predstavili rezultate nacionalnih projektov s področja hidromorfologije.