Skoči do osrednje vsebine

44. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada se bo ob 10. uri sestala na redni seji in potrjevala paket proračunskih dokumentov, ki vključuje tudi predloga državnih proračunov za leti 2020 in 2021. Poleg tega bodo člani vlade obravnavali tudi predlog Zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka ter predlog Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi.

Na seji bo vlada potrjevala paket proračunskih dokumentov, ki vključuje tudi predloga državnih proračunov za leti 2020 in 2021. Predloga zasledujeta fiskalno pravilo, ki predvideva postopno uravnoteženje prihodkov in izdatkov državnih proračunov brez zadolževanja. Del proračunskega paketa je tudi predlog Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021, v katerem je med drugim določena povprečnina za občine, in sicer za leto 2020 v višini 589,11 evra, kar je največ doslej, in za leto 2021 v višini 588,30 evra.

Na dnevnem redu seje je predlog Zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka. Predlog zakona, ki ga je pripravilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, rešuje problematiko dodatkov za nego otroka za pomoč in postrežbo, s katero so se srečali starši slepih in slabovidnih otrok.

Člani vlade bodo obravnavali tudi predlog Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi. Z namenom zagotavljanja enakomernega razvoja na področju kulture, dostopnosti do kulturnih dobrin, konkurenčnosti slovenskega jezika v digitalnem okolju in ohranjanja najbolj ogrožene kulturne dediščine se bodo s predlaganim zakonom za določene nujne programe v kulturi načrtovala sredstva Republike Slovenije. Zakon bo določal tudi obseg in vire sredstev za izvedbo nujnih programov v kulturi ter način njihovega zagotavljanja.