Skoči do osrednje vsebine

Kakšno Evropsko unijo si želimo državljani?

do
Družbeni dom, Taborska 1, Grosuplje
Občina Grosuplje in Vlada Republike Slovenije vas vabita na posvetovanje o prihodnosti Evropske unije v Grosuplje. Pogovarjali se bomo o tem, kako državljanke in državljani občutimo prisotnost EU v vsakdanjem življenju in kakšna je naša pripadnost EU ter skupnim evropskim vrednotam. Izpostavili pa bomo tudi dve temi, ki sta za občino Grosuplje še posebej zanimivi, to sta turizem in EU sredstva za razvoj.

Stalnica vseh posvetov o prihodnosti EU je splošna tema glede članstva Slovenije v EU: kako državljanke in državljani občutimo prisotnost EU v vsakdanjem življenju ter kakšna je naša pripadnost EU in skupnim evropskim vrednotam (solidarnost, različnost, demokracija, pravna država, socialna blaginja). Drugi dve temi posveta sta bili izbrani glede na pomen za občino Grosuplje. Tako bosta izpostavljeni temi turizem in EU sredstva za razvoj.


Občina Grosuplje v skladu s svojim Dolgoročnim občinskim strateškim načrtom 2015-2020 sledi viziji 3G, ki pomeni, da bo občina upravljana Gospodarno, se razvijala Gostoljubno in usmerjala Globalno. Pomembna koraka v smeri 3G razvoja sta ustanovitev Zavoda za turizem Grosuplje aprila letos in ustanavljanje organa skupne občinske uprave občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Škofljica, Ig in Dobrepolje. Ustanovitev skupnih občinskih uprav se je kot še posebej dobra praksa izkazala pri spodbujanju trajnostnega razvoja, ki vključuje naravne, človeške in ekonomske potenciale.


Poleg občanov in občank se bodo posvetovanja udeležili 

 • dr. Peter Verlič, župan Občine Grosuplje,
 • mag. Dušan Hočevar, direktor občinske uprave Občine Grosuplje,
 • Ivan Jordan, župan Občine Škofljica,
 • Igor Ahačevčič, župan Občine Dobrepolje,
 • Janez Cimperman, župan Občine Ig,
 • Dušan Strnad, župan Občine Ivančna Gorica,
 • dr. Iztok Purič, minister brez listnice, pristojen za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
 • Goranka Krošelj, vodja Projektne skupine za predsedovanje Slovenije Svetu EU,
 • mag. Helena Cvikl, generalna direktorica Direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 • Livija Kovač Kostantinovič, vodja korporativnega PR na Slovenski turistični organizaciji,
 • Petra Zakrajšek, direktorica Turizma Grosuplje,
 • mag. Kristina Plavšak Krajnc, direktorica Urada Vlade RS za komuniciranje,
 • Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji in
 • Andrej Miholič iz Pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji. 

Razpravo bo moderirala Tadeja Anžlovar.

Posvetovanje bo med 16. in 18. uro, nato pa ste vsi udeleženci vabljeni na druženje z manjšo pogostitvijo.

Udeležba na posvetu je brezplačna. Prosimo pa za potrditev vaše udeležbe do 17. septembra 2019, na e-naslov gp.ukom@gov.si.

Če pa se dogodka ne boste mogli udeležiti, vas vabimo k spremljanju neposrednega prenosa

Več o posvetovanjih o prihodnosti EU z državljankami in državljani na vladni spletni strani.