Skoči do osrednje vsebine

Predaja novega »zelenega« vozila Okrožnemu sodišču v Krškem

do
Okrožno sodišče v Krškem, Cesta krških žrtev 12, 8270 Krško
Državni sekretar Ministrstva za pravosodje Gregor Strojin bo jutri, v petek, 13. septembra, ob 10. uri, predsedniku Okrožnega sodišča v Krškem Gojmirju Pešcu v uporabo predal novo »zeleno« vozilo.

Ministrstvo za pravosodje posebno skrb namenja zagotavljanju materialnih pogojev pravosodnih organov. Med drugim se je za sodišča v Mariboru, Novi Gorici, Celju in Trebnjem zagotovilo lastne prostore, sodne stavbe v Murski Soboti, Celju in Slovenj Gradcu pa energetsko prenovilo.

Postopek dodelitve službenih vozil je bil pripravljen v letu 2015 in se od takrat vsako leto posodablja glede na ugotovljene pomanjkljivosti, spremembe voznega parka ter predloge sodišč in tožilstev. Vsako leto posebej se, ob upoštevanju prejetih podatkov glede obstoječega voznega parka pravosodnih organov, njihovih potreb po vozilih ter na podlagi višine razpoložljivih finančnih sredstev za tekoče leto, določi struktura vozil (vrste vozil in število) za posamezno sodišče. S predajo v uporabo le-teh pa se izboljšuje varnost, učinkovitost in mobilnost pravosodnih organov.