Skoči do osrednje vsebine

Okrogla miza Temelji pravne države – velika dvorana Državnega zbora

V veliki dvorani Državnega zbora.
V petek, 6. septembra 2019, bo na pobudo Vrhovnega sodišča v veliki dvorani Državnega zbora potekala okrogla miza z naslovom Temelji pravne države, ki jo soorganizirajo Državni zbor, Vrhovno sodišče in Ministrstvo za pravosodje.

Okrogla miza se bo začela ob 9.30 v veliki dvorani Državnega zbora in bo potekala v treh delih. Uvodni del se bo začel z govoroma predsednika Državnega zbora mag. Dejana Židana in ministrice za pravosodje gospe Andreje Katič ter osrednjima prispevkoma predsednika Vrhovnega sodišča mag. Damijana Florjančiča in predsednika Ustavnega sodišča dr. Rajka Kneza. Sledila bo razprava z naslovom Človekove pravice v sistemu delitve oblasti, tretji del pa bo potekal po vzoru javne predstavitve mnenj in predvideva možnost sprotne prijave prispevkov predstavnikov strokovne in drugih zainteresiranih javnosti.

Razmislek o potrebnosti tovrstne razprave, podprte s strani vseh treh vej oblasti, izhaja predvsem iz marsikdaj zaznanega različnega razumevanja načela pravne države ter odgovornosti za njena udejanjenja v naši državi. Za uveljavljanje načela pravne države je sicer posebej pomembno prav uresničevanje in dosledno izvajanje načela delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno oblast, ki medsebojno delujejo po sistemu zavor in ravnovesij, a ocenjujemo, da bi strokovna in široka predstavitev mnenj, izhajajoč iz določb slovenske Ustave in souresničevanja izhodišč Lizbonske pogodbe, lahko pripomogla k dodatni osvetlitvi posameznih pogledov.

Program:

Dogodek je odprt za javnost. Udeležba je možna do zasedbe prostih mest in ob upoštevanju Pravil o notranjem redu v Državnem zboru Republike Slovenije.

Vljudno prosimo za prijavo udeležbe na e-naslov protokol@dz-rs.si najkasneje do srede, 4. septembra 2019 (ime, priimek, institucija). Naknadne prijave udeležbe bodo mogoče tudi na dan dogodka ob vstopu v Državni zbor. Registracija udeležencev bo potekala od 9. ure dalje. Zaradi vstopnih formalnosti priporočamo, da svoj prihod ustrezno načrtujete. 

Več informacij: www.dz-rs.si