Skoči do osrednje vsebine

42. seja vlade

Vlada Republike Slovenije se bo v četrtek, 5. septembra ob 10. uri, v sejni dvorani Vlade RS na Gregorčičevi 20, sestala na 42. redni seji (fototermina ob začetku seje vlade ne bo). Takoj po končani seji so predvidene izjave pristojnih ministrov v malem novinarskem središču na Gregorčičevi 25.

Na seji bodo člani vlade med drugim obravnavali predlog novele Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Cilj predlaganega zakona je zagotoviti učinkovito pravno varstvo zoper kršitve v postopkih javnega naročanja. Poleg tega se želi z zakonom zagotoviti tudi večjo neodvisnost in strokovnost organa pravnega varstva v postopkih javnega naročanja, to je Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (DKOM), in povečati učinkovitost pravnega varstva, ko gre za večje projekte. Cilj predlaganega zakona je tudi ureditev sodnega varstva zoper odločitve DKOM, ki bo potekalo pred Upravnim sodiščem.

Vlada se bo seznanila tudi z osnutkom prednostnih nalog predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021. V gradivu so povzete tri ključne teme bodočega slovenskega predsedovanja, ki v ospredje postavljajo skrb za varno, trajnostno naravnano in na vladavini prava temelječo Evropsko unijo. V drugem delu gradiva so predstavljene konkretnejše naloge po sestavah Sveta Evropske unije. Izpostavljeni vsebinski sklopi odražajo dosedanje razprave s posvetov ministrov februarja in julija 2019, prispevke vseh resorjev, upoštevajo pa tudi poudarke aktualnih evropskih in slovenskih strateških dokumentov. Pričujoči osnutek prednostnih nalog bo predmet nadaljnjih usklajevanj in prilagajanj glede na časovnico in razvoj dogodkov (npr. prednostne naloge nove Evropske komisije ipd.).

Iskalnik