Skoči do osrednje vsebine

Ureditve vodne infrastrukture na Dravinji

V sredo, 28. avgusta ob 16h bomo na parkirišču Unior d.d. v Zrečah, namenu predali ureditve vodne infrastrukture na Dravinji.
Gre za protipoplavno ureditev Dravinje na območju zazidalnega načrta industrijske cone II. Zreče. Za doseganje zmanjševanja poplavne ogroženosti in prevajanje stoletnih vod je bila potrebna poglobitev in razširitev struge Dravinje ter ureditev brežin z zavarovanjem in izgradnjo pragov v dolžini 596 metrov.