GOV.SI

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na sejmu AGRA 2019

Pomurski sejem, hala A, Gornja Radgona
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo tudi letos dejavno sodelovalo na mednarodnem kmetijskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni. Na razstavnem prostoru bomo posebno pozornost namenili potrošniku in domači, lokalni hrani.

Naša hrana, naša varnost, obveščenost in izbira

Potrošnikom želimo podrobneje predstaviti dejstvo, da je naša hrana varna, ter jim pojasniti, kako preko učinkovitega sistema nadzora, obveščanja, označevanja živil in shem kakovosti (po)skrbimo, da imajo na izbiro zelo kakovostna živila. Cilj, ki ga želimo z letošnjo predstavitvijo na sejmu AGRA doseči, je ozaveščanje potrošnikov o njihovih pravicah glede varnosti, obveščenosti in izbire pri hrani. Želimo jih tudi seznaniti z učinkovitim sistemom zagotavljanja varne hrane in soodgovornosti, ki jo imajo tudi sami – brati označbe in se informirati o lastnostih živil. S tem želimo povečati stopnjo zaupanja v delo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Osrednja tema bo predstavljena v nizu posebnih svetlobnih stebrov, na katerih si lahko obiskovalec lahko pobliže ogleda naslednje informativne vsebine: Pravica do varne hrane, Pravica do obveščenosti, ter Pravica do izbire. Med svetlobnimi stebri se pojavi tudi akvarij kot ena od najatraktivnejših točk na stojnici, s katerim nadaljujemo z aktivnostmi ozaveščanja o slovenski akvakulturi in ribištvu, kar popestrimo s kulinarično ponudbo.

Stalnica razstavnega prostora so predstavitveni pulti, kjer se v neposrednem stiku z obiskovalci in zainteresirano javnostjo predstavljajo programi in dejavnosti MKGP, tu poteka seznanjanje z novostmi ter informiranje o različnih področjih dela MKGP, organov v sestavi, ipd. (vsebine Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, koordinacije AGRASLOMAK, Programa razvoja podeželja).

Osem okroglih miz in osem strokovnih posvetov

Prav tako bo na razstavnem prostoru MKGP že tradicionalen klubski prostor z video steno in odrom, kjer bodo potekale okrogle mize v organizaciji MKGP. Tudi letos jih organiziramo osem, po dve na dan. Posvečene bodo aktualnim temam s področja razvoja podeželja, izzivov v gozdarstvu, dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, pravicah potrošnikov do varne in kakovostne hrane in trženju ekoloških živil. Posebej bodo predstavljeni konkretni primeri dobre prakse, ki se na omenjenih področjih že izvajajo, izzivi in možnosti za izboljšanje.

Ministrstvo bo organiziralo tudi osem tematskih strokovnih posvetov, na katerih bodo sodelovali predstavniki ministrstva, drugi gostje iz gospodarstva, državne uprave, izobraževanja, primeri dobrih praks v kmetijstvu, ribištvu in gozdarstvu ter drugi.

Pod okriljem ministrstva se bo predstavilo tudi kmetijsko-živilsko šolstvo Slovenije.