Skoči do osrednje vsebine

Zasedanje Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo

Svet EU, Bruselj, Belgija
Ministrica dr. Aleksandra Pivec se bo udeležila prvega dne sicer dvodnevnega zasedanja Sveta EU ministrov za kmetijstvo in ribištvo.

Na tokratnem zasedanju bo finsko predsedstvo, ki je prevzelo predsedovanje Svetu EU, predstavilo program dela. Ministri bodo nadaljevali razpravo glede reforme Skupne kmetijske politike po 2020 in sicer o okoljskih in podnebnih vidikih.

Komisija bo predstavila dve poročili in sicer poročilo skupine na visoki ravni za sladkor ter poročilo o napredku v zvezi z načrtom izvajanja za povečanje razpoložljivosti fitofarmacevtskih sredstev z majhnim tveganjem in pospešitvijo izvajanja integriranega varstva rastlin v državah članicah. Komisija bo poročala tudi o trenutnem stanje pojavnosti in obvladovanju afriške prašičje kuge v EU ter o dobrobiti živali med prevozom ob visokih temperaturah v poletnih mesecih.

IZJAVA MINISTRICE – predvidoma ob 14. uri (SLO press room – Svet EU)

Iskalnik