Skoči do osrednje vsebine

Ministrica mag. Ksenije Klampfer na konferenci o demografskih izzivih

Dubrovnik
Mednarodni denarni sklad (MDS) in Hrvaška narodna banka 14. in 15. julija v Dubrovniku organizirata strokovno konferenco z naslovom »Demografija, delovna mesta in rast: usmerjanje prihodnosti v centralni, vzhodni in jugovzhodni Evropi«. Konferenca bo namenjena strokovni razpravi in izmenjavi mnenj v zvezi s stanjem na trgu dela, demografskimi izzivi in prihodnostjo dela.

Razprava bo v okviru treh širših tematskih sklopov tekla o politikah za ohranitev rasti in visoke zaposlenosti, o vprašanju obračanja trenda izseljevanja delovne sile iz regije, boljši povezavi izobraževalnih sistemov in gospodarstva, aktivni politiki zaposlovanja, vplivu avtomatizacije na delovna mesta ter o ukrepih za večanje produktivnosti.

Ministrica Ksenija Klampfer bo sodelovala na omizju, na katerem bo predstavila ukrepe ministrstva za soočanje z demografskimi izzivi in pomanjkanjem ustrezne delovne sile v Sloveniji, ukrepe za zagotavljanje participacije žensk in starejših na trgu dela, ukrepe aktivne politike zaposlovanja in ukrepe, ki so namenjeni pridobivanju novih znanj in kompetenc za lažje vključevanje na trg dela.

Iskalnik