Skoči do osrednje vsebine

Ministrica mag. Ksenije Klampfer na konferenci o demografskih izzivih

do
Dubrovnik
Mednarodni denarni sklad (MDS) in Hrvaška narodna banka 14. in 15. julija v Dubrovniku organizirata strokovno konferenco z naslovom »Demografija, delovna mesta in rast: usmerjanje prihodnosti v centralni, vzhodni in jugovzhodni Evropi«. Konferenca bo namenjena strokovni razpravi in izmenjavi mnenj v zvezi s stanjem na trgu dela, demografskimi izzivi in prihodnostjo dela.

Razprava bo v okviru treh širših tematskih sklopov tekla o politikah za ohranitev rasti in visoke zaposlenosti, o vprašanju obračanja trenda izseljevanja delovne sile iz regije, boljši povezavi izobraževalnih sistemov in gospodarstva, aktivni politiki zaposlovanja, vplivu avtomatizacije na delovna mesta ter o ukrepih za večanje produktivnosti.

Ministrica Ksenija Klampfer bo sodelovala na omizju, na katerem bo predstavila ukrepe ministrstva za soočanje z demografskimi izzivi in pomanjkanjem ustrezne delovne sile v Sloveniji, ukrepe za zagotavljanje participacije žensk in starejših na trgu dela, ukrepe aktivne politike zaposlovanja in ukrepe, ki so namenjeni pridobivanju novih znanj in kompetenc za lažje vključevanje na trg dela.