Skoči do osrednje vsebine

Minister Rudi Medved z vodji parlamentarnih strank in poslanskih skupin o spremembah volilnega sistema

Ljubljana
Minister Rudi Medved se bo v danes, 12. julija 2019, udeležil delovnega kosila pri predsedniku republike, na katerem bodo z vodji parlamentarnih strank, poslanskih skupin in poslancema narodnih skupnosti DZ obravnavali delovni osnutek oz. čistopis sprememb volilne zakonodaje, ki ga je pripravila delovna skupina pod vodstvom ministra za javno upravo Rudija Medveda.

Na srečanju bodo poleg delovnega osnutka sprememb novele Zakona o volitvah v Državni zbor (ZVDZ) predstavljeni tudi rezultati dosedanjih treh krogov pogajanj glede možnost sprememb volilne zakonodaje v skladu za odločbo ustavnega sodišča,  pogovarjali pa se bodo tudi o časovnici vložitve predloga spremembe volilne zakonodaje v uradni postopek DZ.

Delovni osnutek ZVDZ upošteva predloge in dopolnitve kot so bili podani na zadnjem sestanku poslanskih skupin 14. junija 2019.  Slednji predvideva ukinitev volilnih okrajev ter uvedbo fakultativnega relativnega prednostnega glasu, po vzoru sistema za volitve poslancev iz RS v Evropski parlament. Delovni osnutek glede praga za kandidata v skladu z usmeritvami sledi formuli, kot je določena v Zakonu o volitvah poslancev v Evropski parlament (ZVPEP), torej, v odvisnosti od skupno prejetih glasov za listo in števila kandidatov na listi; prag bi pri 11 kandidatih znašal 4,5%. Glede na 8 volilnih enot bi bilo v državi 8 različnih glasovnic, na vsaki pa liste z 11 kandidati. Glede na dogovor poslanskih skupin osnutek novele uveljavlja načelo polne liste, katerega namen je volivcu omogočiti dejansko oziroma čim večjo izbiro med kandidati na kandidatni listi.

Večina strank se nagiba k ukinitvi volilnih okrajev in uvedbi relativnega neobveznega prednostnega glasu, sicer pa gre za spremembe, ki morajo biti odraz širšega družbenega soglasja, saj je za sprejemanje Zakona o volitvah v državni zbor potrebnih 60 glasov poslank in poslancev, za spreminjanje  meja volilnih okrajev pa 46 glasov.

Spremembe volilnega sistema mora Državni zbor pripraviti na podlagi odločbe ustavnega sodišča, ki je zahtevalo zagotovitev enakosti volilne pravice za vse. Ustavni sodniki so namreč decembra lani ugotovili, da je 4. člen Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor, ki določa območja volilnih okrajev, v neskladju z ustavo. Državni zbora mora neskladje odpraviti v dveh letih, torej do decembra 2020.

Delovno kosilo bo potekalo v Predsedniški palači, v petek, 12. julija 2019 s pričetkom ob 12. uri.

Minister Medved bo po dogodku na voljo tudi za morebitne izjave za medije.

Iskalnik