Skoči do osrednje vsebine

38. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije se bo v četrtek, 4. julija ob 10. uri, sestala na 38. redni seji. Takoj po končani seji so predvidene izjave pristojnih ministrov v malem novinarskem središču na Gregorčičevi 25.

Na seji bo vlada predvidoma obravnavala izhodišča za pripravo državnih proračunov za leti 2020 in 2021 ter razrez proračunskih odhodkov po posameznih proračunskih uporabnikih. Zgornja meja dovoljenih odhodkov državnega proračuna je v skladu s sprejetim javnofinančnim okvirjem za leto 2020 določena pri 10,45 milijarde evrov, za leto kasneje pa pri 10,46 milijarde evrov. Gre za najvišjo raven izdatkov v zgodovini Slovenije, kar bo vladi omogočilo zasledovanje nadaljnjega napredka na prioritetnih področjih, hkrati pa tudi srednjeročne uravnoteženosti proračuna.

Člani vlade bodo obravnavali predlog novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki spreminja oziroma dopolnjuje ukrepe na področju boja proti korupciji, s ciljem zviševanja stopnje integritete in omejevanje korupcijskih tveganj v Republiki Sloveniji.

Na dnevnem redu seje je tudi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o matičnem registru. S spremembami in dopolnitvami se veljavni zakon usklajuje z Zakonom o partnerski zvezi, Družinskim zakonikom in Zakonom o nepravdnem postopku z vidika sprememb osebnega stanja, ki se skladno z navedenimi zakoni vodi v matičnem registru po uradni dolžnosti. Hkrati predlog novele zakona odpravlja pomanjkljivosti, ki so se zaradi nejasnih ali pomanjkljivih določb veljavnega zakona pokazale v praksi.

Člani vlade bodo obravnavali predlog novele Zakona o zdravilih. Pri predlaganih spremembah zakona gre za manj zahtevno uskladitev zakona s pravom Evropske unije. Na področju preskrbe z zdravili zakon ne bo opredeljeval več prednostne preskrbe z zdravili iz plazme, pridobljene v Sloveniji, natančneje bo določal opredelitvi za biološko zdravilo za uporabo v humani medicini in veterinarski medicini ter podrobneje opredeljeval izraz "zaščitna elementa" na zunanji ovojnini zdravila, predvsem zaradi zdravil, ki so v Republiko Slovenijo interventno uvožena iz tretjih držav.

Na dnevni red seje vlade je uvrščen tudi predlog sprememb Uredbe o delovnem času v organih državne uprave. S spremembo uredbe se omogoča javnim uslužbencem v ministrstvih, organih v sestavi ministrstev in vladnih službah lažje usklajevanje njihovega poklicnega in zasebnega življenja, kadar uredba zaradi potreb delovnega procesa ne določa drugače. V spremenjenem besedilu uredbe se spreminja premakljiv delovni čas. Po novem je začetek delovnega časa določen med 7.00 in 9.00, konec delovnega časa pa med 15.00 in 17.30. Posledično se spreminja tudi obvezna prisotnost javnega uslužbenca na delovnem mestu, ki bo po novem od 9.00 do 15.00.