Skoči do osrednje vsebine

Minister za obrambo Karl Erjavec in župan Občine Izola Danilo Markočič bosta podpisala pismo o nameri glede zamenjave nepremičnine v upravljanju ministrstva z nepremičninami občine

Minister za obrambo Karl Erjavec in župan Občine Izola Danilo Markočič bosta v sredo, 3. julija, ob 14.15 na Občini Izola podpisala pismo o nameri glede zamenjave nepremičnine v upravljanju ministrstva z nepremičninami občine. Gre za zamenjavo nezasedenega objekta Ministrstva za obrambo na naslovu Drevored 1. maja 11a za stanovanja v lasti Občine Izola. V objektu ministrstva, katerega 1/3 lastnik je tudi občina in leži v neposredni bližini zdravstvenega doma, želi občina vzpostaviti dnevno-varstveni center za starejše občane in tudi dementne bolnike. Ministrstvo za obrambo pa bo pridobilo stanovanja v vrednosti, ki je ekvivalentna ocenjeni vrednosti lastninskega deleža objekta in pripadajočega zemljišča v upravljanju ministrstva.

Ob podpisu pisma o nameri bo organiziran fototermin, minister in župan pa bosta dala kratki izjavi za javnost.

Vljudno vabljeni!