Skoči do osrednje vsebine

Posvet z državljani o prihodnosti EU v Slovenskih Konjicah

do
Dvorana Konjičanka, Stari trg 41, Slovenske Konjice
Občina Slovenske Konjice in Vlada Republike Slovenije vas vabita na posvetovanje o prihodnosti Evropske unije "Kakšno Evropsko unijo si želimo državljani"

Posvet z državljani o prihodnosti EU v Slovenskih Konjicah

V Sloveniji imajo posvetovanja o evropskih temah tradicijo že vse od časa vključevanja v EU. Lansko leto smo sodelovali v vseevropskem projektu posvetovanj, ki je nastal na pobudo francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Čeprav je bil ta projekt posvetovanj na evropski ravni zaključen in so se z njim seznanili voditelji EU na decembrskem zasedanju Evropskega sveta, v Sloveniji nadaljujemo s prakso posvetovanj v lokalnih okoljih, saj ugotavljamo, da si lokalne skupnosti želijo rednega dialoga z nacionalno in evropsko ravnjo. Civilni dialog je nujen tudi za boljše poznavanje delovanja EU, ki tako ali drugače vpliva na naše življenje. S formatom posveta, kjer ni panelistov, ampak so vsi udeleženci vključeni v razpravo, želimo krepiti aktivno državljanstvo tudi glede odločanja o evropskih zadevah.

Stalnica vseh posvetov o prihodnosti EU je tako splošna tema glede članstva Slovenije v EU: kako državljanke in državljani občutimo prisotnost EU v vsakdanjem življenju ter pripadnost EU in skupnim evropskim vrednotam (solidarnost, različnost, demokracija, pravna država, socialna blaginja), kako se gradi evropska identiteta, kako lahko z aktivnim državljanstvom sooblikujemo EU. Posebej zanimivi bodo komentarji izidov letošnjih volitev v Evropski parlament, ki bodo v Sloveniji potekale 26. maja. Drugi dve temi sta izbrani glede na pomen za občino: turizem in destinacijsko povezovanje; kmetijska politika in lokalna samooskrba ter v tem okviru financiranje EU za učinkovit in trajnosten razvoj mest in podeželja. 

Mesto Slovenske Konjice že vrsto let velja za zgled prijaznosti in urejenosti. Odlikovano je bilo s številnimi priznanji za urejeno okolje in je član Združenja zgodovinskih mest Slovenije; EDEN Network; European Best Destinations; Entente Florale; RDO Dežela Celjska; Turistična destinacija Rogla-Pohorje. Korak v smeri lokalnega aktivnega državljanstva je inovativna platfoma konjiške občine “Smart City”, ki spodbuja občane, podjetja, državljane in izobraževalne ustanove, da predlagajo in prijavijo inovativne ideje in trajnostne rešitve za izzive urbanega okolja.


Poleg občanov in občank se bodo posvetovanja udeležili predstavniki občine, vlade in institucij EU. Razpravo bo moderirala mag. Tjaša Kangler, vodja TIC Slovenske Konjice.