Skoči do osrednje vsebine

51. redna seja vlade Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije se bo jutri, v četrtek, 21. novembra ob 10. uri, v sejni dvorani Vlade RS na Gregorčičevi 20, sestala na 51. redni seji.

Na jutrišnji seji bodo člani vlade med drugim obravnavali besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika, saj so se v času uporabe zakonika pokazale določene pomanjkljivosti oziroma možnosti za izboljšanje. Predlagane spremembe stvarnega prava po eni strani sledijo potrebam sodobnega poslovnega prometa, po drugi strani pa bodo predlagane dopolnitve etažne lastnine in nova ureditev povezanih nepremičnin omogočile ureditev razmerij, ki se v poslovni in življenjski praksi že oblikujejo, vendar s pomočjo drugih, za to manj primernih institutov stvarnega prava. S predlogom zakona se odpravljajo tudi nekatere nedoslednosti in pomanjkljivosti veljavne ureditve.

Na dnevnem redu seje je tudi predlog Resolucije o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 2021«. Resolucija zasleduje naslednje cilje: odporna in konkurenčna pridelava hrane, trajnostno upravljanje z naravnimi viri, dvig kakovosti življenja in gospodarske aktivnosti na podeželju ter prenos znanja. Z opredelitvijo ciljev se postavlja nov koncept, ki izpostavlja zahteve in pričakovanja družbe do kmetijstva z vidika zagotavljanja varne in kakovostne hrane, odziva na podnebne spremembe ter ohranjanja vitalnega podeželja.