Skoči do osrednje vsebine

Uveljavljanje finančne pomoči (de minimis) - društva

V okviru podpor nevladnim organizacijam Agencija na osnovi javnih razpisov, ki jih objavi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, izvaja tri ukrepe pomoči:

  • Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju

Vlagatelj je nevladna organizacija, nepridobitno združenje ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja in deluje na območju Republike Slovenije.

  • Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja

Vlagatelj je pravna oseba, ki povezuje pravne osebe, ki so registrirane kot društva, ali kmete, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, v sindikat kmetov ali posameznike v društvo in deluje na območju Republike Slovenije.

  • Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov

Vlagatelj je nepridobitna organizacija, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.

Vloge se sofinancirajo na podlagi prijave in izpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa ter na podlagi Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 35/2015, z dne 22. 05. 2015, str. 3941-3945).

Rok za oddajo vlog za vse tri ukrepe oz. javne razpise za leto 2019 se je zaključil 6. 5. 2019.

Iskalnik