Skoči do osrednje vsebine

Prijava prevoza ljudi z napravami za prevoz bremen

Delovna oprema, ki ni posebej namenjena za dviganje oseb, se lahko izjemoma uporablja v ta namen, če delodajalec predhodno poskrbi za zagotovitev varnosti in zdravja v skladu s predpisi. Takšen proces je tudi prevoz ljudi z napravami, ki so sicer namenjene za prevoz bremen.  

Med pogoji in minimalnimi ukrepi za prevoz oseb z dvigali, izdelanimi za prevoz bremen, je med drugim določeno, da mora delodajalec pred pričetkom prevoza oseb o tem obvestiti inšpektorat za delo - po navadni pošti ali na e-naslov (gp.irsd@gov.si). Prijavo mora poslati inšpektoratu najmanj 15 dni pred pričetkom prevoza, kopijo prijave pa mora hraniti na delovišču.