GOV.SI

Prijava prevoza ljudi z napravami za prevoz bremen

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Delovna oprema, ki ni posebej namenjena za dviganje oseb, se lahko izjemoma uporablja v ta namen, če delodajalec predhodno poskrbi za zagotovitev varnosti in zdravja v skladu s predpisi. Takšen proces je tudi prevoz ljudi z napravami, ki so sicer namenjene za prevoz bremen.  

Med pogoji in minimalnimi ukrepi za prevoz oseb z dvigali, izdelanimi za prevoz bremen, je med drugim določeno, da mora delodajalec pred pričetkom prevoza oseb o tem obvestiti inšpektorat za delo - po navadni pošti ali na e-naslov (gp.irsd@gov.si). Prijavo mora poslati inšpektoratu najmanj 15 dni pred pričetkom prevoza, kopijo prijave pa mora hraniti na delovišču.