Skoči do osrednje vsebine

Predlog za izdajo potrdila za evidentiranje posebne rabe vode za pridobivanje toplote

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Pridobivanje toplote je energetska izraba vode z odvzemanjem ali dodajanjem toplote z uporabo toplotnega izmenjevalnika, kjer se vsa voda v primarnem vodokrogu vrača na izvorno mesto (v isti vodonosnik ali isto tekočo vodo ali stoječo vodo ali v morje. 

Posebna raba vode za pridobivanje toplote se lahko evidentira, če je toplotna moč toplotnega izmenjevalnika/toplotne črpalke enaka ali manjša od 16 kW in če so izpolnjeni ostali pogoji, določeni v 3. členu Pravilnika o evidentirani posebni rabi vode.

Navodila za oddajo vloge

Predlog za izdajo potrdila za evidentiranje posebne rabe vode se vloži pri Direkciji RS za vode.

Pravna podlaga: 108. člen Zakona o vodah in Pravilnik o evidentirani posebni rabi vode

Iskalnik