Skoči do osrednje vsebine

Predlog za izdajo potrdila za evidentiranje posebne rabe vode za pridobivanje toplote

Pridobivanje toplote je energetska izraba vode z odvzemanjem ali dodajanjem toplote z uporabo toplotnega izmenjevalnika, kjer se vsa voda v primarnem vodokrogu vrača na izvorno mesto (v isti vodonosnik ali isto tekočo vodo ali stoječo vodo ali v morje. 

Posebna raba vode za pridobivanje toplote se lahko evidentira, če je toplotna moč toplotnega izmenjevalnika/toplotne črpalke enaka ali manjša od 16 kW in če so izpolnjeni ostali pogoji, določeni v 3. členu Pravilnika o evidentirani posebni rabi vode.

Navodila za oddajo vloge

Predlog za izdajo potrdila (različica obrazca vloge, skladna z ZDSMA) za evidentiranje posebne rabe vode se vloži pri Direkciji RS za vode.

Pravna podlaga: 108. člen Zakona o vodah in Pravilnik o evidentirani posebni rabi vode