Skoči do osrednje vsebine

Psihosocialna pomoč žrtvam konfliktov in pomoč na področju celostne rehabilitacije v Gazi in na Zahodnem bregu

Cilj projekta je bil usposobiti učitelje, vzgojitelji in šolske svetovalne delavce za nudenje psihosocialne pomoči otrokom v šolah in njihovim staršem ter usposobiti zdravstvene delavce s področja celostne rehabilitacije za pomoč žrtvam konflikta na domu. Del sredstev je bilo namenjenih tudi za izvedbo aktivnosti, ki so vezane na boj proti COVID-19 v Palestini.

Usposabljanja za psihosocialno pomoč otrokom in njihovim staršem se je udeležilo 70 učiteljev, šolskih svetovalnih delavcev in vzgojiteljev. V program osnovne psihosocialne pomoči v šolah je bilo vključenih več kot 1.500 otrok iz Gaze, 180 otrok s težjimi psihosocialnimi težavami je prejelo direktno strokovno pomoč v svetovalnih enotah. 21 strokovnjakov iz Gaze je uspešno zaključilo spletno usposabljanje s področja ortopedije in fizioterapije (stabilizacija hrbtenice). V letu 2019 sta se usposabljanja na URI Soča udeležila dva medicinska tehnika iz Palestine (Zahodnega brega). Preko 500 otrok iz Gaze je bilo v šolah deležnih usposabljanj za ozaveščanje o nevarnosti neeksplodiranih ubojnih sredstev.

Nabavila se je tudi zaščitna oprema (200 x), zaščitne rokavice (10.000 x), zaščitne maske (2.000 x), razkužila (1000 x) in termometri (10 x) za zdravstvene ustanove, organizacije in posameznike iz Gaze in Zahodnega brega, ki le-te potrebujejo in jih je izbrala lokalna partnerska organizacija. Pripravila se je brošura, ki opozarja na nevarnost COVID-19 ter kako se zaščititi pred virusom. Potekalo je tridnevno spletno usposabljanje na temo preventiva v času COVID-19, izvedla ga je usposobljena medicinska sestra iz URI Soča. Usposabljanja se je udeležilo 15 zdravstvenih delavcev iz Gaze.